Mock-up frutti di guaranà

realizzazione mock-up frutti di guaranà, per scene immersione e pack-shot, spot bevanda Romerquelle Emotion Guaranà.

Creation of guaranà fruit mock-ups, for immersion scenes and pack-shots, Romerquelle Emotion Guaranà drink spot.

All mock-up e prototipi

All stampa 3d